Tere tulemast!

Valjala Põhikooli uudised ja teated

 

 • Turvalise interneti päev

      9. veebruar on ülemaailmne Turvalise interneti päev.   Targalt internetis - lastele http://laps.targaltinternetis.ee/   Targalt internetis - noortelehttp://noor.targaltinternetis.ee/ Targalt internetis - lapsevanematelehttp://...
 • Sõbrapäev 2016

          Heihopsti õpilased ja õpetajad! Kauaoodatud sõbrapäev toimub tänavu koolis 12.02! Palume teie abi loterii tegemisel. Selleks tooge loteriisse puhtaid, terveid ja korralikke asju, mida sooviksite ka ise võita.
 • Lauatennis 2016

  28.jaanuaril toimusid kooli võimlas lauatennise võistlused. Tulemused:            1.- 3.klassi poisid: I Tanel Kreem II Rasmus Olop III Rasmus Tambur         4.- 6.klassi poisid: I Rando Paomees II Kiur- Juhan Lapp III...
 • Inglise keele olümpiaad

    26.jaanuaril  toimus Kuressaares  6.-7. klasside inglise keele olümpiaad.   Meie kooli esindasid  olümpiaadil: 6.klass- Leo Kuris ja Rando Korb ning 7.klass- Eeva Helga Kupits, kes saavutas olümpiaadil  2.koha.   Õpilasi juhendasid õ...
 • staarijäljenduskonkurss GALAVISIOON 2016

  S t a a a r i j ä l j e n d u s k o n k u r s s  G A L A V I S I O O N    2 0 1 6   J U H E N D       Toimumise aeg: 18. veebruar kell 18.00   Koht: Valjala Rahvamaja Osalejad: Valjala Põhikooli 1.-9. klassi õpilased,                  k...
 • Keemiaolümpiaad

      23.jaanuaril toimus Kuressaares keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.   Meie kooli esindas keemiaolümpiaadil 8.klassi õpilane Karl Lember, kes saavutas 8.koha.   Õpilast juhendas õpetaja  Ülle Lahi.
 • Kaasuskonkurss

  Riigikohtu 96. aastapäevale pühendatud tänuaktusel 14.jaanuaril tunnustas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe tublisid õpilasi ja üliõpilasi, kes osalesid õpilastööde konkursil.     Meie koolist võttis konkursist osa Viktoria Latkin 9.klassis...
 • Tänukiri

    Riigikohus tänab Ester Vaiksaart silmapaistva töö eest Riigikohtu 96. aastapäeva kaasuskonkursil osalenud 9. klasside arvestuses II koha saavutanud Viktoria Latkini juhendamisel.
 • Aukiri

    Riigikohus autasustab Viktoria Latkinit silmapaistva arutlusoskuse eest Riigikohtu 96. aastapäeva kaasuskonkursil, kus ta saavutas 9. klasside arvestuses II auhinnalise koha.
 • Tänukiri

    TÄNUKIRI Eesti Klassiõpetajate Liit tänab  Valjala Põhikooli õpetajat   Anneli Saar meeldiva koostöö eest.   Täname Teid, et jagasite oma kogemusi Eesti Klassiõpetajate Liidu suveseminaril „Hinge – ja teatrikunst“, mis toimus 10.-11.aug ...
 • Viiendike ristimine

  Viiendike ristimise nädalalaks oli 9.klass  igaks päevaks  midagi huvitavat välja mõtelnud. Suurel vahetunnil tehti lõbusaid mänge. Üritusele andis lisa viiendike naljakas riietus. Viimasel päeval  võeti  5.klass „suurte“ hulka vastu. Kõike tehti m...
 • Kooli sünnipäev

  Valjala põhikooli 42.sünnipäevahommik algas pidulikult aktusega. Kõigepealt laulsime ühendkoorina „Kooli valssi“. Direktor Aive Mõistlik rääkis lastele koolihariduse ajaloost Valjalas. Aktusel esinesid 2.klassi õpilased luuletustega ning 4.klassi a...
 • Valjala kool Koolivikkeril

  KOOLIVIKKER 2015   03. novembril 2015 toimus Aste Põhikoolis maakondlik koolinoorte võistlusmäng KOOLIVIKKER 2015. See maakondlik võistlusmäng koosneb kahest osast: mälumäng ja loovtöö.                                                           ...

 

Vanemad uudised ja teated

 

 

Oled meie külaline alates 15.12.2010