VALLAVALITSUS OTSUSTAS PIKENDADA HALLATAVATE ASUTUSTE SULGEMIST KUNI 29. MÄRTSINI

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et neljapäeval õhtul võeti kooskõlas Kuressaare Haigla ja Terviseametiga vastu esialgne otsus hoida jätkuvalt suletuna järgnevad asutused 12. märtsist kuni 29. märtsini:

 • Koolid (sh lasteaiarühmad kool-lasteaedades) ning kaks lasteaeda: Kuressaare Ida-Niidu lasteaed ja Tuulte Roosi lasteaed;
 • Huvi- ja spordikoolid ning spordihooned;
 • Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus;
 • Noortekeskused;
 • Kultuuriasutused ja rahvamajad, sh Kuressaare kultuurikeskus;
 • Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares, Leisi ja Orissaare raamatukogud;
 • Keelatud on hoolekandeasutuste külastamine, sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu.

Soovitame suletuna hoida ka riiklikud ning eraharidusasutused, sh Kuressaare Ametikooli, TTÜ Meremajanduse Keskuse, Luce Kooli ning Kallemäe Kooli; samuti Kuressaare Teatri ja Saaremaa Muuseumi. Samuti kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatuks jääb enamik lasteaedu – kuid vallavalitsuse tungiv soovitus on hoida võimalusel lapsed kodus. Samuti jäävad avatuks maaraamatukogud, kuid ära jäävad avalikud üritused.

Avatud on ka Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Kontaktid on leitavad siin.

Täname kõiki hallatavaid asutusi ja organisatsioone kiire reageerimise ja koostöö eest. Saaremaa Vallavalitsus reageerib vastavalt vajadusele ning kindlasti hoiame me kursis kõiki osapooli ja avalikkust võimalikest edasistest meetmetest (sh sulgemised).

 • EU logo
 • Ettevotlik kool LOGO 200
  KiVa krgtase mrgis

 • OLÜMPA PÕHI kodukale
 • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com