2016/2017.õppeaasta eksamid ja tasemetööd.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:    
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;  

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;  

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise.


 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel       (kirjalik) – 10. mai 2017. a;  2) matemaatika  (kirjalik) – 16. mai 2017. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel        (kirjalik) – 3. mai 2017. a;  

2) matemaatika   (kirjalik) – 9. mai 2017. a;  

3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

 •  

  Valjala rongasrist

  Leht "Kodukoht - Valjala" on jooksvalt täiendamisel ja valmib Valjala Põhikooli õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate koostöös.

  Lehel on välja toodud Valjala valla kultuuriloolised ja pärandkultuuri paigad ning saab tutvuda valla ilusa loodusega.

  Kodulehe esimene versioon valmis aastal 2001, leht taastati 2007. aastal ja "uues kuues" valmis leht koos interaktiivse kaardiga 2016. aastal.

   

   

 • Digi kool 200


 • KiVa logo 200

  Ettevotlik kool LOGO 200

 • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com