PÄEV KELLAAEG   1. klass   2. klass   3. klass   4. klass PIKAPÄEVARÜHM   PAEV KELLAAEG   5. klass 5. klass väikeklass   6. klass   7. klass   8. klass 8. klass(väikeklass)   9. klass PIKAPÄEVARÜHM
esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Eesti keel 1 Kehaline kasvatus 1 Muusika     esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Vene keel 1 Matemaatika 1 Geograafia Eesti keel 1 Matemaatika  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel 2 Muusika 2 Inglise keel 2 Eesti keel     2.  9.55-10.40 2 Kirjandus Eesti keel 2 Matemaatika 2 Bioloogia 2 Vene keel Eesti keel 2 Inglise keel  
3. 10.50-11.35 3 Muusika 3 Eesti keel 3 Matemaatika 3 Kehaline kasvatus     3. 10.50-11.35 3 Inglise keel Inglise keel 3 Ajalugu 3 Loodusõpetus 3 Matemaatika/  MatPÕ Loodusõpetus 3 Eesti keel  
4. 11.55-12.40 4 Kunst 4 Matemaatika 4 Eesti keel 4 Matemaatika     4. 11.55-12.40 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Inglise keel 4 Vene keel 4 Bioloogia Ettevõtlusõpe 4 Kirjandus  
5. 13.00-13.45 5   5 Inimeseõpetus 5 Eesti keel 5 Inglise keel T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Matemaatika Matemaatika 5 Eesti keel 5 Kunst 5 Füüsika Matemaatika 5 Vene keel  
6. 13.55-14.40 6   6   6 Kunst 6 Loodusõpetus  A.Nõu   6. 13.55-14.40 6 Ajalugu Ajalugu 6 Vene keel 6 Inglise keel 6 Keh.kasv.T   /      Tehnol. Tehnoloogiaõpetus 6 Keh.kasv.T  
7. 14.50-15.35 7   7   7 Parandusõpe 7       7. 14.50-15.35 7     7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv.T 7 Tehnoloogiaõpetus Tehnoloogiaõpetus 7 Bioloogia  A.Nõu
                                                 
teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Matemaatika     teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Inglise keel Matemaatika 1 Eesti keel 1 Informaatika 1 Inglise keel Matemaatika 1 Geograafia  
2.  9.55-10.40 2 Kehaline kasvatus 2 Matemaatika 2 Eesti keel 2 Inglise keel     2.  9.55-10.40 2 Muusika Muusika 2 Kirjandus 2 Matemaatika 2 Keemia Ettevõtlusõpe 2 Matemaatika  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Kehaline kasvatus 3 Inglise keel 3 Eesti keel     3. 10.50-11.35 3 Matemaatika Eesti keel 3 Kunst 3 Eesti keel 3 Geograafia Eesti keel 3 Ajalugu  
4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus 4 Loodusõpetus 4 Muusika 4 Kehaline kasvatus     4. 11.55-12.40 4 Informaatika Informaatika 4 Inglise keel 4 Kirjandus 4 Füüsika Tööõpetus 4 Inglise keel  
5. 13.00-13.45 5 5 Kunst 5 MUK 5 MUK T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Matemaatika/ Mat PÕ 5 Inimeseõpetus 5 Kunst Kunst 5 Keemia  
6. 13.55-14.40 6   6   6 Informaatika 6 Kunst  A.Nõu   6. 13.55-14.40 6 LAK        /        Tehn.õp Tehnoloogiaõpetus 6 LAK         /     Keh.kasv P 6 LAK          /   Keh.kasvP 6 Matemaatika Inimeseõpetus 6 Ühiskonnaõpetus  
7. 14.50-15.35 7   7   7   7       7. 14.50-15.35 7 LAK        /        Tehn.õp Tehnoloogiaõpetus 7 LAK         /       Ingl PÕ 7 LAK 7 LAK         /   Keh.kasv P Kehaline kasvatus 7 LAK      /    Keh.kasv P  A.Nõu
                                                     
kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Eesti keel 1 Muusika 1 Inglise keel     kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Matemaatika 1 Ühiskonnaõpetus 1 Geograafia 1 Matemaatika Matemaatika 1 Vene keel  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel 2 Eesti keel 2 Inglise keel 2 Matemaatika     2.  9.55-10.40 2 Loodusõpetus Loodusõpetus 2 Ajalugu 2 Vene keel 2 Eesti keel Inglise keel 2 Kunst  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Muusika 3 Matemaatika 3 Eesti keel      3. 10.50-11.35 3 Matemaatika/ Mat PÕ Eesti keel 3 Loodusõpetus 3 Inglise keel 3 Kirjandus Eesti keel 3 Ajalugu  
4. 11.55-12.40 4 Kunst 4 Matemaatika 4 Eesti keel 4 Muusika     4. 11.55-12.40 4 Inglise keel Inglise keel 4 Vene keel 4 Ajalugu 4 Bioloogia Tööõpetus 4 Matemaatika  
5. 13.00-13.45 5 MUK 5 MUK 5 Inimeseõpetus 5 Eesti keel      5. 13.00-13.45 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Matemaatika 5 Matemaatika 5 Vene keel Tööõpetus 5 Bioloogia  A.Nõu
6. 13.55-14.40 6 POK 6 POK 6 POK 6 POK  A.Nõu   T.Larionov   6. 13.55-14.40 6 Käsitöö        /      POK   6 Keh.kasv.T     /     POK 6 Keh.kasv.T 6 Ajalugu Loodusõpetus 6 Füüsika  
7. 14.50-15.35 7   7   7   7       7. 14.50-15.35 7 Käsitöö ja kodundus   7 Muusika 7 Loodusõpetus 7 Keh.kasv.T/ Eesti PÕ   7 Keh.kasv. T  
                                                     
neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Eesti keel 1 Matemaatika     neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel 1 Vene keel 1 Keemia Eesti keel 1 Inglise keel  
2.  9.55-10.40 2 Matemaatika 2 Kehaline kasvatus 2 Inglise keel 2 Eesti keel     2.  9.55-10.40 2 Kunst Kunst 2 Matemaatika 2 Eesti keel 2 Inglise keel Matemaatika 2 Keemia  
3. 10.50-11.35 3 Kehaline kasvatus 3 Loodusõpetus 3 Loodusõpetus 3 Inglise keel     3. 10.50-11.35 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Vene keel 3 Kirjandus 3 Ajalugu Loodusõpetus 3 Kunst  
4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus 4 Eesti keel 4 Tööõpetus 4 Kehaline kasvatus     4. 11.55-12.40 4 Inglise keel Eesti keel 4 Loodusõpetus 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Vene keel Eesti keel 4 Matemaatika  
5. 13.00-13.45 5   5 Tööõpetus 5 Kehaline kasvatus 5 Loodusõpetus T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Matemaatika Inglise keel 5 Eesti keel 5 Käsitöö    /     Tehno.õp. 5 Ettevõtlusõpe Ajalugu 5 Vene keel                                              
6. 13.55-14.40 6   6   6   6    A.Nõu   6. 13.55-14.40 6     6 Kirjandus 6 Matemaatika 6 Käsitöö /     Keh.kasv.   P Kehaline kasvatus 6 Kehaline kasvatus  A.Nõu
7. 14.50-15.35 7   7   7   7       7. 14.50-15.35 7     7 Kehaline kasvatus 7 Kehaline kasvatus 7 Käsitöö ja kodundus   7 Füüsika  
                                                     
reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Matemaatika     reede 1.  8.55- 9.40 1 Ajalugu Ajalugu 1 Käsitöö    /     Tehno.õp. 1 Muusika 1 Inimeseõpetus Inglise keel 1 Eesti keel  
2.  9.55-10.40 2 Muusika 2 Kehaline kasvatus 2 Eesti keel 2 Eesti keel     2.  9.55-10.40 2 Inimeseõpetus Inimeseõpetus 2 Käsitöö    /     Tehno.õp. 2 Ajalugu 2 Matemaatika Loodusõpetus 2 Kirjandus  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Matemaatika 3 Kehaline kasvatus 3 Käsitöö    /     Tehno.õp.     3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Matemaatika 3 Matemaatika 3 Inglise keel 3 Inglise keel Matemaatika 3 Geograafia  
4. 11.55-12.40 4 Tööõpetus 4 Kunst 4 Tööõpetus 4 Käsitöö    /     Tehno.õp.     4. 11.55-12.40 4 Kirjandus Inglise keel 4 Inimeseõpetus 4 Bioloogia 4 Muusika Muusika 4 Ühiskonnaõpetus  
5. 13.00-13.45 5 Klassijuhataja 5 Klassijuhataja 5 Klassijuhataja  5 Klassijuhataja     5. 13.00-13.45 5 Kunst Kunst 5 Loodusõpetus 5 Matemaatika 5 Eesti keel Ajalugu 5 Matemaatika  
6. 13.55-14.40 6 6 6   6    A.Nõu   T.Larionov   6. 13.55-14.40 6 Klassijuhataja Klassijuhataja 6 Klassijuhataja 6 Klassijuhataja 6 Kirjandus Inimeseõpetus 6 Muusika  
7. 14.50-15.35 7   7   7   7       7. 14.50-15.35 7     7   7   7 Klassijuhataja Klassijuhataja 7 Klassijuhataja  A.Nõu
     
                   
Anne Heinsalu   Ulvi Peeters            
Ülle Kuusk-Kupits   Kersti Leesmaa          
Helen Aasmaa   Epp Lipu          
    Andre Kuntsel          
Tiina Kuusk   Siiri Saar          
Ulvi Põldema   Ülle Lahi          
Anneli Nõmm   Andre Kuntsel          
  Tõnu Soots   Ester Vaiksaar          
  Anneli Kaljuste   Kersti Lehtmaa        
    Nele Raaper