PÄEV KELLAAEG   1. klass     2. klass   3. klass     4. klass PIKAPÄEVARÜHM   PAEV KELLAAEG   5. klass   6. klass 6. klass(väikeklass)   7. klass   8. klass   9. klass 9. klass(väikeklass) Korrapidamine Pikapäevarühm
esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Matemaatika Matemaatika 1 Eesti keel 1 Matemaatika Matemaatika 1 Muusika     esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Ajalugu Ajalugu 1 Vene keel 1 Geograafia 1 Matemaatika Tööõpetus 1.A.Kuntsel  
2.  9.55-10.40 2 Loodusõpetus Loodusõpetus 2 Eesti keel 2 Muusika Muusika 2 Inglise keel     2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Matemaatika/Mate(PÕ) Matemaatika 2 Bioloogia 2 Vene keel 2 Inglise keel Tööõpetus 2.U.Peeters  
3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Eesti keel 3 Muusika 3 Eesti keel Eesti keel 3 Kehaline kasvatus     3. 10.50-11.35 3 Inglise keel 3 Vene keel Vene keel 3 Matemaatika 3 Füüsika 3 Eesti keel Loodusõpetus 3.E.Lipu  
4. 11.55-12.40 4 Eesti keel Eesti keel 4 Matemaatika 4 Eesti keel Eesti keel 4 Matemaatika     4. 11.55-12.40 4 Kehaline kasvatus 4 Inglise keel Inglise keel 4 Loodusõpetus 4 Matemaatika 4 Kirjandus Inimeseõpetus    
5. 13.00-13.45 5     5 Kunst 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Eesti keel T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Matemaatika/Mate(PÕ) 5 Eesti keel Eesti keel 5 Kunst 5 Inglise keel 5 Vene keel Eesti keel    
6. 13.55-14.40 6     6 Eesti keel(PÕ) 6 Tööõpetus Tööõpetus 6 Loodusõpetus   6. 13.55-14.40 6 Ajalugu 6 Vene keel Vene keel 6 Tehnoloogiaõpetus 6 Keh.kasv.T    6 Keh.kasv.T      
7. 14.50-15.35 7     7   7 Parandusõpe   7    A.Nõu   7. 14.50-15.35 7   7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv.T   /      Tehnol. 7 Inimeseõpetus 7 Bioloogia Tööõp/Tugi    A.Nõu
                                                    1.A.Kaljuste  
teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel     teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Kunst 1 Eesti keel Eesti keel 1 Matemaatika 1 Keemia 1 Inglise keel Eesti keel 2.K.Leesmaa  
2.  9.55-10.40 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 2 Eesti keel 2 Loodusõpetus Loodusõpetus 2 Matemaatika/Mate(PÕ)     2.  9.55-10.40 2 Inglise keel 2 Kirjandus Kirjandus 2 Ajalugu 2 Matemaatika 2 Geograafia Eesti keel 3.E.Vaiksaar  
3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Eesti keel 3 Kehaline kasvatus 3 Inglise keel Inglise keel 3 Eesti keel     3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Kunst Kunst 3 Eesti keel 3 Füüsika 3 Ajalugu Inglise keel    
4. 11.55-12.40 4 Matemaatika Matemaatika 4 Matemaatika 4 Matemaatika Matemaatika 4 Kehaline kasvatus     4. 11.55-12.40 4 Muusika 4 Loodusõpetus Loodusõpetus 4 Kirjandus 4 Kunst 4 Matemaatika Matemaatika    
5. 13.00-13.45 5   5 Inimeseõpetus 5 MUK MUK 5 MUK T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Kehaline kasvatus 5 Matemaatika Matemaatika 5 Informaatika 5 Inglise keel 5 Keemia Matemaatika    
6. 13.55-14.40 6     6   6 Informaatika Informaatika 6 Kunst   6. 13.55-14.40 6 LAK        /        Tehn.õp 6 LAK         /     Keh.kasv P Kehaline kasvatus 6 LAK          /   Keh.kasvP 6 Geograafia 6 Ühiskonnaõpetus Loodusõpetus    
7. 14.50-15.35 7     7   7     7   E.Lipu   7. 14.50-15.35 7 LAK        /        Tehn.õp 7 LAK         /       Ingl PÕ   7 LAK 7 LAK         /   Keh.kasv P 7 LAK      /    Keh.kasv P Kehaline kasvatus   E.Lipu
                                                      1. T.Soots  
kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Muusika 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel     kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Matemaatika 1 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus 1 Geograafia 1 Eesti keel 1 Vene keel Loodusõpetus 2.K.Lehtmaa  
2.  9.55-10.40 2 Matemaatika Matemaatika 2 Eesti keel 2 Matemaatika Matemaatika 2 Muusika     2.  9.55-10.40 2 Loodusõpetus 2 Ajalugu Ajalugu 2 Vene keel 2 Kirjandus 2 Matemaatika Ettevõtlusõpe 3.H.Aasmaa  
3. 10.50-11.35 3 Muusika Muusika 3 Matemaatika 3 Inglise keel Inglise keel 3 Eesti keel      3. 10.50-11.35 3 Eesti keel 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Matemaatika 3 Matemaatika 3 Ajalugu Matemaatika    
4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus Loodusõpetus 4 Loodusõpetus 4 Kunst Kunst 4 Matemaatika     4. 11.55-12.40 4 Inglise keel 4 Vene keel Vene keel 4 Kirjandus 4 Ajalugu 4 Füüsika Ettevõtlusõpe    
5. 13.00-13.45 5 MUK MUK 5 MUK 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Eesti keel      5. 13.00-13.45 5 Ajalugu 5 Matemaatika Matemaatika 5 Inglise keel 5 Vene keel 5 Bioloogia Eesti keel    
6. 13.55-14.40 6 POK POK 6 POK 6 POK POK 6 POK    T.Larionov   6. 13.55-14.40 6 Käsitöö        /      POK 6 Keh.kasv.T     /     POK  POK 6 Keh.kasv.T 6 Bioloogia 6 Tehnoloogiaõpetus Tehnoloogiaõpetus    
7. 14.50-15.35 7     7   7     7   E.Lipu   7. 14.50-15.35 7 Käsitöö ja kodundus 7 Muusika Muusika 7 Loodusõpetus 7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv.T   /      Tehnol. Tehnoloogiaõpetus   E.Lipu
                                                        1.Ü.Lahi  
neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1 Eesti keel 1 Inglise keel Inglise keel 1 Eesti keel      neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Matemaatika Matemaatika 1 Inimeseõpetus 1 Keemia 1 Vene keel Inglise keel 2.U.Põldema  
2.  9.55-10.40 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika     2.  9.55-10.40 2 Inimeseõpetus 2 Inglise keel Inglise keel 2 Eesti keel 2 Vene keel 2 Keemia Matemaatika 3.T.Kuusk  
3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Eesti keel 3 Kehaline kasvatus 3 Eesti keel Eesti keel 3 Inglise keel     3. 10.50-11.35 3 Kunst 3 Vene keel Vene keel 3 Matemaatika 3 Ajalugu 3 Füüsika Loodusõpetus    
4. 11.55-12.40 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Loodusõpetus 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Loodusõpetus     4. 11.55-12.40 4 Inglise keel 4 Eesti keel Eesti keel 4 Vene keel 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Matemaatika Eesti keel    
5. 13.00-13.45 5     5 Tööõpetus 5 Inimeseõpetus Inimeseõpetus 5 Kehaline kasvatus T.Larionov   5. 13.00-13.45 5 Loodusõpetus 5 Kirjandus Kirjandus 5 Inglise keel 5 Käsitöö    /     Tehno.õp. 5 Inglise keel Eesti keel                                                
6. 13.55-14.40 6     6 Matemaatika(PÕ) 6     6    A.Nõu   6. 13.55-14.40 6   6 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 6 Käsitöö /     Keh.kasv.   P 6 Eesti keel 6 Käsitöö ja kodundus      A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7   7     7       7. 14.50-15.35 7   7 Inimeseõpetus Inimeseõpetus 7 Käsitöö ja kodundus 7 Kehaline kasvatus 7 Käsitöö / Keh.kasv.   P Kehaline kasvatus    
                                                    1.S.Saar  
reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Matemaatika     reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Käsitöö    /     Tehno.õp. Tehnoloogiaõpetus 1 Inglise keel 1 Muusika 1 Geograafia Tehnoloogiaõpetus 2.Ü.Kuusk-Kupits  
2.  9.55-10.40 2 Muusika Muusika 2 Matemaatika 2 Inglise keel Inglise keel 2 Eesti keel     2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Käsitöö    /     Tehno.õp. Tehnoloogiaõpetus 2 Matemaatika 2 Bioloogia 2 Ühiskonnaõpetus Tehnoloogiaõpetus 3.A.Nõmm  
3. 10.50-11.35 3 Kunst Kunst 3 Kehaline kasvatus 3 Muusika Muusika 3 Kunst     3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Inglise keel Inglise keel 3 Bioloogia 3 Matemaatika 3 Eesti keel Matemaatika    
4. 11.55-12.40 4 Kunst Kunst 4 Kunst 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Kunst     4. 11.55-12.40 4 Kehaline kasvatus 4 Matemaatika Matemaatika 4 Muusika 4 Inglise keel 4 Kirjandus Ajalugu    
5. 13.00-13.45 5 Klassijuhataja  Klassijuhataja  5 Klassijuhataja 5 Klassijuhataja Klassijuhataja 5 Klassijuhataja     5. 13.00-13.45 5 Informaatika 5 Loodusõpetus Loodusõpetus 5 Ajalugu 5 Kirjandus 5 Muusika Muusika    
6. 13.55-14.40 6   6 6     6    A.Nõu   L.Sepp   6. 13.55-14.40 6 Klassijuhataja 6 Klassijuhataja Klassijuhataja 6 Klassijuhataja 6 Ettevõtlusõpe 6 Matemaatika Tööõpetus    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7   7     7       7. 14.50-15.35 7   7     7   7 Klassijuhataja 7 Klassijuhataja Klassijuhataja    
     
                     
Anne Heinsalu     Ulvi Peeters                
Ülle Kuusk-Kupits     Kersti Leesmaa            
Helen Aasmaa     Epp Lipu            
Triinu Larionov     Andre Kuntsel            
Tiina Kuusk     Siiri Saar            
Ulvi Põldema     Ülle Lahi            
Anneli Nõmm     Ester Vaiksaar            
  Tõnu Soots     Kersti Lehtmaa            
  Anneli Kaljuste     Toomas Soots