PÄEV KELLAAEG   1. klass 1.VK   2. klass 2.VK   3. klass 3.VK   4. klass PIKAPÄEVARÜHM PAEV KELLAAEG   5. klass   6. klass   7. klass   8. klass   9. klass Korrapidamine Pikapäevarühm
esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Muusika   esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Ajalugu 1 Vene keel 1 Matemaatika 1 Bioloogia 1.A.Kuntsel  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Loodusõpetus Loodusõpetus 2 Muusika Muusika 2 Kehaline kasvatus   2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Matemaatika 2 Loodusõpetus 2 Ajalugu 2 Vene keel 2.Ü.Kuusk-Kupits  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika Matemaatika 3 Inimesesõpetus Inimesesõpetus 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3 Matemaatika   3. 10.50-11.35 3 Ajalugu 3 Inimeseõpetus 3 Bioloogia 3 Vene keel 3 Eesti keel 3.T.Kuusk  
4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus Loodusõpetus 4 Matemaatika Matemaatika 4 Matemaatika Matemaatika 4 Inglise keel 4. 11.55-12.40 4 Kehaline kasvatus 4 Eesti keel 4 Matemaatika 4 Inimeseõpetus 4 Matemaatika    
5. 13.00-13.45 5     5 Tööõpetus Tööõpetus 5 Loodusõpetus Loodusõpetus 5 Eesti keel T.Larionov 5. 13.00-13.45 5 Matemaatika 5 Vene keel 5 Kunst 5 Bioloogia 5 Inglise keel    
6. 13.55-14.40 6     6     6 Kunst Kunst 6 K.Leesmaa   A.Nõu 6. 13.55-14.40 6 Informaatika 6 Keh.kasv.T 6 Keh.kasv.T 6 Inglise keel 6 Kirjandus    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7     7 Parandusõpe Parandusõpe 7     7. 14.50-15.35 7   7 Kunst 7   7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv.T    
                                                    1.A.Kaljuste  
teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel   teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Ajalugu 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Keemia 1 Matemaatika 2.K.Lehtmaa  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika Matemaatika 2 Kunst   2.  9.55-10.40 2 Inglise keel 2 Kirjandus 2 Ajalugu 2 Ettevõtlusõpe 2 Geograafia 3.A.Nõmm  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika Matemaatika 3 Muusika Muusika 3 Inglise keel Inglise keel 3 Matemaatika   3. 10.50-11.35 3 Kehaline kasvatus 3 Loodusõpetus 3 Eesti keel 3 Kunst 3 Ühiskonnaõpetus    
4. 11.55-12.40 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Eesti keel Eesti keel 4 Eesti keel Eesti keel 4 Eesti keel    4. 11.55-12.40 4 Matemaatika 4 Inglise keel 4 Kirjandus 4 Füüsika 4 Ajalugu    
5. 13.00-13.45 5     5     5 MUK MUK 5 MUK T.Larionov    K.Lehtmaa 5. 13.00-13.45 5 Kunst 5 Matemaatika 5 Informaatika 5 Inglise keel 5 Keemia    
6. 13.55-14.40 6     6     6 Informaatika Informaatika 6 Kunst A.Nõu 6. 13.55-14.40 6 LAK        /        Tehn.õp 6 LAK         /     Keh.kasv P 6 LAK          /   Keh.kasvP 6 Geograafia 6 Inglise keel    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7     7. 14.50-15.35 7 LAK        /        Tehn.õp 7 LAK         /       7 LAK 7 LAK         /   Keh.kasv P 7 LAK      /    Keh.kasv P    
                                                  1. T.Soots  
kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Matemaatika   kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Inimeseõpetus 1 Ühiskonnaõpetus 1 Geograafia 1 Eesti keel 1 Vene keel 2.A.Heinsalu  
2.  9.55-10.40 2 Matemaatika Matemaatika 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Muusika   2.  9.55-10.40 2 Loodusõpetus 2 Ajalugu 2 Matemaatika 2 Kirjandus 2 Matemaatika 3.E.Vaiksaar  
3. 10.50-11.35 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3 Muusika Muusika 3 Inglise keel   3. 10.50-11.35 3 Eesti keel 3 Loodusõpetus 3 Vene keel 3 Matemaatika 3 Ajalugu    
4. 11.55-12.40 4 Muusika Muusika 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Eesti keel    4. 11.55-12.40 4 Inglise keel 4 Vene keel 4 Kirjandus 4 Ajalugu 4 Bioloogia    
5. 13.00-13.45 5     5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Inglise keel Inglise keel 5 Eesti keel  T.Larionov 5. 13.00-13.45 5 Muusika 5 Matemaatika 5 Ajalugu 5 Vene keel 5 Füüsika    
6. 13.55-14.40 6     6 POK POK 6 POK POK 6 POK P.Nuut A.Nõu 6. 13.55-14.40 6 POK 6 Keh.kasv.T     /     POK 6 Keh.kasv.T     /     POK 6 Füüsika 6 Inglise keel    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7     7. 14.50-15.35 7   7 Muusika 7 Inglise keel 7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv. T    
                                                    U.Põldema  
neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel Inglise keel 1 Eesti keel    neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Vene keel 1 Inimeseõpetus 1 Matemaatika 1 Keemia 2.Ü.Lahi  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Matemaatika   2.  9.55-10.40 2 Kunst 2 Inglise keel 2 Eesti keel 2 Keemia 2 Vene keel 3.E.Lipu  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika 3 Kunst   3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Eesti keel 3 Inglise keel 3 Vene keel 3 Füüsika    
4. 11.55-12.40 4 Kunst Kunst 4 Matemaatika Matemaatika 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Inglise keel   4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus 4 Vene keel 4 Matemaatika 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Eesti keel    
5. 13.00-13.45 5     5 Kunst Kunst 5 Inimeseõpetus Inimeseõpetus 5 Kehaline kasvatus P.Nut   5. 13.00-13.45 5 Inglise keel 5 Matemaatika 5 Vene keel 5 Käsitöö    /     Tehno.õp. 5 Kirjandus                                                
6. 13.55-14.40 6     6     6     6 Loodusõpetus A.Nõu E.Lipu 6. 13.55-14.40 6 Käsitöö ja kodundus 6 Kehaline kasvatus 6 Kehaline kasvatus 6 Eesti keel 6 Matemaatika   E.Lipu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7 Käsitöö    /     Tehno.õp.   7. 14.50-15.35 7 Käsitöö ja kodundus 7 Kirjandus 7 Bioloogia 7 Kehaline kasvatus 7 Kehaline kasvatus    
                                                    1.S.Saar  
reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Muusika Muusika 1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1 Loodusõpetus   reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Inglise keel 1 Käsitöö    /     Tehno.õp. 1 Matemaatika 1 Matemaatika 2.K.Leesmaa  
2.  9.55-10.40 2 Tööõpetus Tööõpetus 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika   2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Loodusõpetus 2 Käsitöö    /     Tehno.õp. 2 Inglise keel 2 Muusika 3.H.Aasmaa  
3. 10.50-11.35 3 Kunst Kunst 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Kehaline kasvatus   3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Käsitöö    /     Tehno.õp. 3 Muusika 3 Geograafia 3 Ühiskonnaõpetus    
4. 11.55-12.40 4 Muusika Muusika 4 Kunst Kunst 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Eesti keel    4. 11.55-12.40 4 Inglise keel 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Matemaatika 4 Kirjandus 4 Geograafia    
5. 13.00-13.45 5 Klassijuhataja Klassijuhataja 5 Klassijuhataja  Klassijuhataja  5 Klassijuhataja Klassijuhataja 5 Klasijuhataja   5. 13.00-13.45 5 Kehaline kasvatus 5 Matemaatika 5 Inglise keel 5 Bioloogia 5 Käsitöö    /     Tehno.õp.    
6. 13.55-14.40 6   6   6     6     H.Rüütel L.Sepp A.Nõu 6. 13.55-14.40 6 Klassijuhataja 6 Klassijuhataja 6 Loodusõpetus 6 Muusika 6 Käsitöö    /     Tehno.õp.    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7   E.Lipu 7. 14.50-15.35 7   7   7 Klassijuhataja 7 Klassijuhataja 7 Klassijuhataja   E.Lipu