PÄEV KELLAAEG   1. klass 1.VK   2. klass 2.VK   3. klass 3.VK   4. klass 4.VK PIKAPÄEVARÜHM PAEV KELLAAEG   5. klass   6. klass   7. klass   8. klass   9. klass 9. kl.(Teine eesti keel) Korrapidamine PIKAPÄEVARÜHM
esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel Inglise keel 1 Muusika     esmaspäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Ajalugu 1 Vene keel 1 Matemaatika 1 Bioloogia Bioloogia A.Heinsalu  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 2 Inglise keel Inglise keel   2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Matemaatika 2 Loodusõpetus 2 Muusika 2 Vene keel Eesti keel A.Kaljuste  
3. 10.50-11.35 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika   3. 10.50-11.35 3 Inglise keel 3 Saksa keel 3 Bioloogia 3 Vene keel 3 Eesti keel Eesti keel A.Nõmm  
4. 11.55-12.40 4 Kunst Kunst 4 Kunst Kunst 4 Eesti Keel Eesti keel 4 Eesti keel Eesti keel   4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus 4 Saksa keel 4 Matemaatika 4 Inglise keel 4 Kirjandus Eesti keel    
5. 13.00-13.45 5     5 Muusika Muusika 5 Kunst Kunst 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus A.Nõu 5. 13.00-13.45 5 Matemaatika 5 Eesti keel 5 Vene keel 5 Füüsika 5 Inglise keel Inglise keel    
6. 13.55-14.40 6     6     6 Muusika Muusika 6     E.Lipu P.Nuut 6. 13.55-14.40 6 Kunst 6 Keh.kasv.T 6 Keh.kasv.T 6 Vene keel 6 Matemaatika Matemaatika    P.Nuut
7. 14.50-15.35 7     7     7 Parandusõpe Parandusõpe 7       7. 14.50-15.35 7   7 Muusika 7   7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv.T Keh.kasv.T    
                                                      K.Kaljuste  
teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel 1 Inglise keel Inglise keel 1 Muusika Muusika   teisipäev 1.  8.55- 9.40 1 Ajalugu 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Kunst 1 Geograafia Geograafia U.Peeters  
2.  9.55-10.40 2 Muusika Muusika 2 Inimeseõpetus Inimeseõpetus 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika Matemaatika   2.  9.55-10.40 2 Kehaline kasvatus 2 Kirjandus 2 Ajalugu 2 Keemia 2 Inglise keel Inglise keel Ü.Lahi  
3. 10.50-11.35 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Eesti Keel Eesti keel 3 Eesti keel Eesti keel   3. 10.50-11.35 3 Matemaatika 3 Saksa keel 3 Eesti keel 3 Füüsika 3 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus    
4. 11.55-12.40 4 Matemaatika Matemaatika 4 Matemaatika Matemaatika 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Inglise keel Inglise keel   4. 11.55-12.40 4 Muusika 4 Kunst 4 Kirjandus 4 Matemaatika 4 Ajalugu Ajalugu    
5. 13.00-13.45 5     5 Kunst Kunst 5 MUK MUK 5 MUK   A.Nõu 5. 13.00-13.45 5 Inglise keel 5 Matemaatika 5 Kunst 5 Eesti keel 5 Keemia Keemia    
6. 13.55-14.40 6     6     6     6     E.Lipu P.Nuut 6. 13.55-14.40 6 Käsitöö    /     Tehno.õp. 6 LAK         /     Keh.kasv P 6 LAK          /   Keh.kasvP 6 Geograafia 6 Matemaatika Matemaatika   E.Lipu 
7. 14.50-15.35 7     7     7     7       7. 14.50-15.35 7 Käsitöö    /     Tehno.õp. 7 LAK         /       7 LAK 7 LAK         /   Keh.kasv P 7 LAK      /    Keh.kasv P LAK      /    Keh.kasv P    
                                                    A.Kuntsel  
kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Muusika Muusika 1 Matemaatika Matemaatika 1 Matemaatika Matemaatika 1 Matemaatika Matemaatika   kolmapäev 1.  8.55- 9.40 1 Kehaline kasvatus 1 Inglise keel 1 Geograafia 1 Eesti keel 1 Vene keel Eesti keel Ü.Kuusk-Kupits  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Muusika Muusika 2 Inglise keel Inglise keel   2.  9.55-10.40 2 Kunst 2 Loodusõpetus 2 Matemaatika 2 Kirjandus 2 Vene keel Eesti keel T.Kuusk  
3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Eesti keel 3 Eesti keel Eesti keel 3 Inglise keel Inglise keel 3 Kunst Kunst   3. 10.50-11.35 3 Eesti keel 3 Saksa keel 3 Vene keel 3 Ajalugu 3 Matemaatika Matemaatika    
4. 11.55-12.40 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Muusika Muusika 4 Eesti Keel Eesti keel 4 Eesti keel Eesti keel   4. 11.55-12.40 4 Inglise keel 4 Ühiskonnaõpetus 4 Informaatika 4 Matemaatika 4 Bioloogia Bioloogia    
5. 13.00-13.45 5     5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5 Eesti Keel Eesti keel 5 Eesti keel Eesti keel I.Rei 5. 13.00-13.45 5 Ajalugu 5 Matemaatika 5 Inglise keel 5 Bioloogia 5 Muusika Muusika    
6. 13.55-14.40 6     6 POK POK 6 POK POK 6 POK   T.Larionov A.Nõu   K.Lehtmaa 6. 13.55-14.40 6 POK 6 Keh.kasv.T 6 Keh.kasv.T 6 Vene keel 6 Füüsika Füüsika     K.Lehtmaa
7. 14.50-15.35 7     7     7     7       7. 14.50-15.35 7   7 Kirjandus 7 Muusika 7 Keh.kasv.T 7 Keh.kasv. T Keh.kasv. T    
                                                      T.Soots  
neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Matemaatika Matemaatika 1 Matemaatika Matemaatika 1 Eesti Keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel   neljapäev 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Loodusõpetus 1 Ajalugu 1 Inglise keel 1 Matemaatika Matemaatika T.Larionov  
2.  9.55-10.40 2 Eesti keel Eesti keel 2 Eesti keel Eesti keel 2 Inimesesõpetus Inimesesõpetus 2 Loodusõpetus Loodusõpetus   2.  9.55-10.40 2 Informaatika 2 Inglise keel 2 Eesti keel 2 Matemaatika 2 Ajalugu Ajalugu K.Lehtmaa  
3. 10.50-11.35 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3 Loodusõpetus Loodusõpetus 3 Matemaatika Matemaatika 3 Matemaatika Matemaatika   3. 10.50-11.35 3 Inglise keel 3 Ajalugu 3 Kirjandus 3 Ettevõtlusõpe 3 Füüsika Füüsika    
4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus Loodusõpetus 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Loodusõpetus Loodusõpetus 4 Inglise keel Inglise keel   4. 11.55-12.40 4 Loodusõpetus 4 Inimeseõpetus 4 Matemaatika 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Eesti keel Eesti keel    
5. 13.00-13.45 5     5     5 Tööõpetus Tööõpetus 5 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus I.Rei 5. 13.00-13.45 5 Matemaatika 5 Eesti keel 5 Inglise keel 5 Käsitöö    /     Tehno.õp. 5 Keemia Keemia    
6. 13.55-14.40 6     6     6 Informaatika Informaatika 6 Kunst Kunst A.Nõu   E.Lipu 6. 13.55-14.40 6   6 Kehaline kasvatus 6 Kehaline kasvatus 6 Keemia 6 Kirjandus Eesti keel    E.Lipu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7 Kunst Kunst   7. 14.50-15.35 7   7 Matemaatika 7 Bioloogia 7 Kehaline kasvatus 7 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus    
                                                      S.Saar  
reede 1.  8.55- 9.40 1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1 Eesti keel Eesti keel 1 Eesti Keel Eesti keel 1 Eesti keel Eesti keel   reede 1.  8.55- 9.40 1 Eesti keel 1 Matemaatika 1 Käsitöö    /     Tehno.õp. 1 Geograafia 1 Inglise keel Inglise keel K.Leesmaa  
2.  9.55-10.40 2 Matemaatika Matemaatika 2 Matemaatika Matemaatika 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 2 Matemaatika Matemaatika   2.  9.55-10.40 2 Kirjandus 2 Inglise keel 2 Käsitöö    /     Tehno.õp. 2 Inimeseõpetus 2 Geograafia Geograafia E.Lipu  
3. 10.50-11.35 3 Eesti keel Eesti keel 3 Tööõpetus Tööõpetus 3 Inglise keel Inglise keel 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus   3. 10.50-11.35 3 Inimeseõpetus 3 Käsitöö    /     Tehno.õp. 3 Loodusõpetus 3 Kirjandus 3 Matemaatika Matemaatika    
4. 11.55-12.40 4 Kunst Kunst 4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 4 Tööõpetus Tööõpetus 4 Loodusõpetus Loodusõpetus   4. 11.55-12.40 4 Matemaatika 4 Käsitöö    /     Tehno.õp. 4 Inimeseõpetus 4 Inglise keel 4 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus    
5. 13.00-13.45 5 Klassijuhataja Klassijuhataja 5 Klassijuhataja Klassijuhataja 5 Klassijuhataja  Klassijuhataja  5 Klassijuhataja Klassijuhataja   5. 13.00-13.45 5 Kehaline kasvatus 5 Loodusõpetus 5 Inglise keel 5 Ajalugu 5 Käsitöö    /     Tehno.õp. Käsitöö    /     Tehno.õp.    
6. 13.55-14.40 6     6   6     6     I.Rei P.Nuut A.Nõu 6. 13.55-14.40 6 Klassijuhataja 6 Klassijuhataja 6 Matemaatika 6 Bioloogia 6 Käsitöö    /     Tehno.õp. Käsitöö    /     Tehno.õp.    A.Nõu
7. 14.50-15.35 7     7     7     7       7. 14.50-15.35 7   7   7 Klassijuhataja 7 Klassijuhataj 7 Klassijuhataja Klassijuhataja