Õppeekskursioonid 2017. aasta kevadel

KIK

Kevadel toimusid jällegi meie kooli õpilaste traditsioonilised õppereisid. Meie õppereise toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, tänu kellele said meie reisid toimuda sellises mahus. Lisaks toetas reiside toimumist ka kohalik omavalitsus. Suur aitäh neile selle eest.

 

Õpperisid algasid juba juba 4. mail. Nimelt külastasid 9. klassi õpilased sellel päeval Tolkuse raba. Seal osalesime Kabli looduskeskuse programmis „Üle luite rappa“. Programm tutvustas Luitemaa looduskaitsealale jäävaid luiteid ja muistse merelahe soostumise tagajärjel tekkinud Tolkuse raba. Uurisime luite ja raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid. Õppisime milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab.

 

22.-23. mail toimus 5.-6. klasside õppeekskursioon Kesk-Eestisse. Kesk- Eesti ekskursiooni esimeseks peatuspaigaks oli Carl Robert Jakobsoni talumuuseum Kurgjal. Seal tutvusime, kuidas toimib üks vana talumajapidamine. Tutvusime vanade kohalike loomatõugudega, saime neid loomi lausa käega katsuda. Samuti räägiti meile Carl Robert Jakobsoni elust ja tegevusest. Kohapeal sõime ka lõunat. Vaatlesime ka seal olevat Pärnu jõe tammi ja uut kalatreppi. Teekond jätkus Põltsamaa suunas, kus me külastasime kohalikku muuseumi vana ordulossi varemete juures. Edasi sõitsime Laiuse poole. Vaatlesime Laiuse voort. Külastasime ka Laiuse ordulossi varemeid Laiuseväljal. Teekond jätkus Mustveesse, kus käisime Peipsi järve ääres ja rääkisime järve tekkest ja arengust. Peale seda sõitsime öömajale Kadrina mõisa hostelisse, kus oli hästi palju puukujusid pargis. Need kujutasid erinevaid lastesaadete tegelasi. Hommikul külastasime ka kohalikku puiduettevõtet, kus selliseid kujusid tehakse. Teisel päeval Käisime Elistvere loomapargis, kus tutvusime sealsete asukatega. Giid rääkis, kuidas mingi loom oli neile sattunud ja milliseid tingimusi ta oma eluks vajab. Laste lemmikuks kujunes pruunkaru Karoliina ja rebasepoeg. Samuti täitsid õpilased ringkäigu lõppedes töölehti. Edasi sõitsime Jääaja keskusesse Saadjärve ääres.  Seal saime teada, milline oli elu jääajal ja mis juhtus peale seda. Tutvusime nii pinnavormide tekke kui ka elustiku kujunemisega kuni tänapäevani. Kolmas korrus oli pühendatud keskkonnaprobleemidele ja säästvale eluviisile. Tore oli see, et paljusid asju sai oma käega katsuda ja ise proovida. Koduteel külastasime Lõhavere linnamäge. Viimane peatus oli Pärnu jõel olev liivakivipaljand Tori põrgu.  Rääkisime nii selle tekkest kui ka sellega seotud legendidest. Vaatlesime ka Eesti sõjameeste mälestuskirikut ja selle ees olevat skulptuuri Püha Jüri võitlus lohega Tagasiside reisist oli õpilaste poolt eranditult positiivne ja kõik õpilased väitsid, et õppisid reiside käigus palju. Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele  toetuse eest. Tänu sellele said meie õppereisid üldse toimuda sellises mahus. Nädal hiljem suundusid 7. ja 8. klass Põhja-Eestisse. Selle ekskursiooni esimeseks peatuspaigaks sai Jägala juga. Seal saime vaadelda, kuidas vesi on kulutanud kanjonoru, juga ja selle astangul paljanduvaid kivimikihte. Lühikese peatuse tegime ka Kohtla-Järvel, kust sõitsime edasi Kohtla-Nõmmele. Osalesime Alutaguse matkaklubi põlevkivi teemalises programmis, mis kestis 5 tundi. Programmi esimeses osas külastasime Kohtla Kaevanduspark-muuseumi.  Seal saime teada, kuidas töötasid kaevurid maa all. Samuti selgitati kõike põlevkiviga seonduvat, nii kaevandamisest, kasutamisest kui ka põlevkiviga seonduvatest keskkonnaprobleemidest. Tutvusime ka uue väljapanekuga endises rikastusvabriku hoones. Edasi matkasime Aidu karjääri vanemas osas koos matkajuhiga. Järgnes kõige põnevam osa. Nimelt sõit spetsiaalse metsataksoga mööda karjääri erinevaid osi ja nägime oma silmaga, milliseks on sealne maastik inimese poolt muudetud. Õhtul tutvusime Põhja-Eesti klindiga Ontikal ja külastasime Eesti kõige kõrgemat  Valaste juga. Päeva lõpus jalutasime Toila oru pargis, mis on üks Eesti liigirikkamaid. Seal tutvusime erinevate pargikujunduse elementidega ja Oru lossi kunagise asukohaga Öömajale suundusime Alujoa   puhkekülla. Seal saime ka kohapeal vaadelda maalilist Aluoja joastikku Mägara ojal. Hommik algas sõiduga Sinimägedele, mis on juba oma tekkelt huvitavad pinnavormid. Külastasime ka Grenaderi mäe memoriaali, kus õpilased said uusi teadmisi Sinimägede lahingutest viimases maailmasõjas. Edasi viis meie tee Narva, kus tegime kõigepealt kesklinnas jalutuskäigu kesklinnas ja jõe kaldal oleval uuel promenaadil. Narvas külastasime Hermani kindlust, kus saime uusi teadmisi ajaloost. Kindluse tornist avanes tore vaade nii linnale kui seda ümbritsevatele aladele, kaasa arvatud Narva veehoidlale. Järgmiseks sihtpunktiks oli Kuremäe nunnaklooster.  Tutvusime kloostriga, samuti Kuremäe püha tamme ja imettegeva allikaga. Kuremäel sõime ka lõunat. Teekond jätkus Kiviõli suunas, kus vaatasime uut ja vana poolkoksi mäge. Edasi kulges tee Uljaste järve ja oosi juurde.  Seal tuletasime meelde ooside teket. Rääkisime ka järvest, mis kujutab endast looduslikku paisjärve, sest  teiselpool oosi on maapind 5 meetrit madalamal kui järve veepind. Rakvere linn oli meie teise päeva viimane peatuspaik enne öömaja Eisma puhkekülla.  Kolmas päev algas Oandu looduskeskuses, kus meid ootasid juba sealsed töötajad. Kahjuks segas meid sellel hommikul vihm ja seetõttu tuli rohkem teha tubaseid tegevusi.Oandult suundusime Palmsesse, kus sõime kohalikus kõrtsis lõunat. Tutvusime Palmse mõisa hoonega ja seda ümbritseva pargiga.

 

1. juunil käisid õppereisil algklassid. Nende sihtpunktiks oli sellel aastal naabersaar Muhu. Tutvuti Nautse jaanalinnutalu elanikega ja osaleti Muhu saart tutvustavas õppeprogrammis.

 

 

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com