2020/2021. õppeaasta õppereisid ja looduslaager KIK-i toetusel


Valjala Põhikooli lapsed on järjepidevalt käinud igal aastal õppereisidel Eesti erinevates paikades, et õppida tundma kodusaare ja Eesti looduse omapära, seda väärtustama.
Mais ja juunis toimusid meie koolide 5.-8. klasside õpilaste õppereisid Hiiumaale ja Lõuna-Eestisse. 5.-6. klasside õpilased osalesid kahepäevasel ekskursioonil Hiiumaale, 7.-8. klasside õpilased kolmepäevasel reisil Lõuna-Eestis. 9. klassi õppereis viis Koigi rabasse räätsaretkele. Algklasside õpilaste õppereisid viisid neid tutvuma Viidumäe looduskeskusesse ja avastusretkele allikasohu. Lisaks külastati ka kohalikku Tallinna Botaanikaaia filiaali.

Õppereisidel tutvuti vastava piirkonna looduslikke, kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsustega õpetaja juhendamisel. Lõuna-Eestis külastati järgmisi objekte: Karksi lossimäed ja Halliste ürgorg, Tamme-Lauri tamm, Hinni kanjon, Rõuge järved ja Tindioru energiarada, Haanja koos Suure Munamäega, Vastseliina ja Piusa jõe ürgorg, Piusa koopad, Ilumetsa kraater, Taevaskoja, Võrtsjärve järvemuuseumi.
Hiiumaa ringil külastati Kassarit, Vaemla villavabrikuti, Palade kivimaja, Kärdla linna, Ristimäge, Tahkuna poolsaart ja tuletorni, Rebastemäe õpperada, Kõpu poolsaart ja tuletorni, Hiiumaa Eiffelit, Vanajõe orgu ja Tuuletorni. Osaleti Palade loodushariduskeskuse kahel õppeprogrammil. Need olid „Kivistunud elurikkus“ ja „Looduse lood Palade metsarajal“
Reisidel õppisid meie õpilased eristama antud piirkondade pinnavorme ja geoloogilisi protsesse looduses visuaalselt.
Õppereisidel osalenud õpilaste väljundiks olid uued teadmised, samuti keskkonnateadlikkuse tõus, õpilased, kes oskavad käituda loodust säästvalt Õppereisid täitsid oma eesmärgi ja ka õpilastepoolne tagasiside oli positiivne. Suur tänu Keskkonna Investeeringute keskusele, kes meie õppereise toetas.
Lisaks õppereisidele sai sellel kevadel veel teoks 8.-9. klasside looduslaager Viidumäel 20.-21. mail. Ka selle toimumine sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Laagri baasiks oli Keskkonnaameti Viidumäe Looduskeskus. Suur tänu ka Keskkonnaametile ja Mahe Metsalule abi eest laagri korraldamisel.
Esimene päev algas loengu ja praktikumiga "Röövlindude uurimine teoorias ja praktikas - miks, kus ja kuidas?" Aarne Tuule juhendamisel. Pealelõunal toimus õpperetk Viidumäe taimede tundmaõppimiseks Triin Reitalu juhendamisel. Õhtu jätkus Keskkonnaameti programmidega Mahe Metsalu juhendamisel.
Teisel päeval sõitsime hommikul Papissaare sadamasse, kust OÜ „Islanderi” paadid sõidutasid meid Vilsandi saarele. Teise laagripäeva veetsime seal koos Margit Tättega, kes meile saart tutvustas. Kokkuvõtteks võib öelda, et erinevate laagris toimuvate tegevustega õpiti tundma Viidumäe looduskaitseala ja Vilsandi rahvuspargi elurikkust ja selle säilitamise vajalikkust ja võimalusi.

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com