Õuesõppepäevad Harilaiul

Õuesõppepäevad Harilaiul

Esimesel veerandil sai teoks viis meie kooli neli õppereisi Vilsandi rahvusparki. Eeltöö nendeks reisideks algas juba veebruaris, kui sai kirjutatud vastavateemaline projekt Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Juuni algul saime rõõmustava teate, et projekt rahastatakse. Kokku osales projektis 62 5.- 9. klasside õpilast. Hommikud algasid sõiduga Harilaiule. Laialepa lahe juures said õpilased vaadelda meid uudistama tulnud noort rebast.  Soovijad said teda ka pildistada. Edasi jätkus meie teekond mööda rannaäärt. Teel tehti erinevaid loodusvaatlusi. Õpiti tundma rannas kasvavaid soolakutaimi. Samuti leidsid õpilased erinevaid karpe ja said neid määrata. Õpiti määrama oma asukohta ja seda kaardile kandma. Rannikut mööda liikudes vaadeldi erinevaid geoloogilisi rannikuprotsesse, sest rannajoon Harilaiul muutub ju pidevalt. Samuti õpiti tundma erinevaid veelinde. Retke sihtpunktiks oli Kiipsaare nukk koos majakaga.  Siin oli eriti selgelt näha, kuidas on majakas, mis kunagi asus maismaal, tänasel päeval üleni vees. Kiipsaare nukast liikusime tagasi Laialepa lahe juurde, mis tegelikult on praegu järv. Laialepa lahe kaldal peeti piknikku, sellele järgnes veel ühe töölehe täitmine, mis oligi päeval õpitu kokkuvõtteks. Koju tagasi sõitsid kõik rõõmsas tujus, kuna päev oli kordaläinud. Koolis kirjutas iga õpilane päevast reisikirja õpimapi jaoks. 8. klassi õpilased Merili Mägi ja Jane Treima koostasid päeval nähtu kohta ka slaidiesitluse. Samuti on kooli kodulehel üleval fotod õppepäevadest Harilaiul. Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, tänu kelle toetusele said teoks meie huvitavad õuesõppepäevad Harilaiul.

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com