Mis toimub sel õppeaastal (2022/2023) meie koolis seoses KiVa programmiga?

 • KiVa meeskond: Ulvi Peeters, Kersti Leesmaa, Ülle Lahi, Aive Mõistlik ja Anneli Kaljuste

 • Toimuvad KiVa tiimi koosolekud ja info jagamine õpetajatele.
 • Teavitusminutid 1.klassi lastevanematele lastevanemate koosolekul.
 • Teavituskoosolek kogu kooliperele. 
 • Teavituskoosolek personalile. 
 • Kevadel tuleb taas õpilasküsitlus 1.—9. klassi õpilastele ja KiVa tunde läbi viivatele õpetajatele ning tiimijuhile.
 • 1.-9. klassis toimuvad õppeaasta vältel KiVa õppetunnid. 

 • KiVa tiim on väljas erinevatel kooli ühisüritustel. 
 • Osalemine KiVa koolitustel, talve-ja suvekoolis.
 • Jätkame KiVa koolina.
 • Kooli sünnipäeval tegevuste töötoas joonistasid algklasside õpilased rõõmsaid koolikaaslasi ja tundsid rõõmu ühismängudest ja tantsudest 
 • 28.novembril toimus koolis projektipäev. Selle raames oli kõikides klassides 2 KiVa tundi.
 • 18.01 Kohtuvad meie koolis Kuressaare Hariduse kooli, Muhu Põhikooli ja Valjala Põhikooli KiVa tiimid. Jagamaks kogemusi ja arutleme toimunu üle. 
 • 04.05 toimus KiVa 10. sünnipäeva piduliku aktuse veebiülekande ühisvaatamine

KiVa meeskond kooli ühisüritustel:

 

 

 

 

 Kiva veebiaktuse ühisvaatamine

 


Kiusamise Vastu

            Kiusamisvastane programm on välja arendatud Turu Ülikooli poolt 2006.-2009. aastal ja see põhineb aastakümnete pikkusel uurimistööl. Valjala Põhikool alustas 2013. aastal ühena kahekümnest KiVa programmi pilootkoolist.

            Kiusamine koolis on ülemaailmne probleem. Praeguseks on teadustöö alusel teada, et kiusamise vähendamiseks on tarvis pidevat süstemaatilist tööd iga lapse, iga klassi ja kogu kooliga. Koolipersonal vajab konkreetseid töövahendeid kiusamise ennetustööks, nagu ka selgeid sekkumisjuhiseid tuvastatud kiusamisjuhtude lahendamiseks.

            KiVa programmil on tugev teoreetiline baas. Programmi aluseks on põhimõte, et kiusamise jätkumine või lõppemine sõltub kiusamist vaid kõrvalt vaatavate eakaaslaste käitumisest. Niisiis on kiusamisvastases töös eakaaslaste suhtumise mõjutamine võtmetähtsusega. Sellele KiVa programm keskendubki. KiVa programmi on alati kaasatud terve kool.

            KiVa programmil on neli keskset tunnust.

 1. 1.      Mitmekülgsed ja praktilised materjalid:

õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele.

 1. 2.      Virtuaalne õpikeskkond:

 internetikeskkonna kasutamine.

 1. 3.      Rühma kõigi liikmete mõjutamine:

Kiusamise vähendamiseks ja ärahoidmiseks rõhutatakse iga õpilase osa rühma heaolus. Kiusamist pealt nägevatele õpilastele antakse vahendid ohvri toetamiseks ja näitamiseks, et nad ei toeta kiusamist.

 1. 4.      Terviklik lähenemine:

Programmis on nii üldised kui ka konkreetsed tegevused. KiVa üldised tegevused on suunatud kõigile õpilastele. KiVa õppetunnid on KiVa programmi tuum. Põhieesmärk on kiusamise ärahoidmine. Konkreetsed tegevused on rakendamiseks olukorras, kus kiusamisjuhtum on aset leidnud. Eesmärk on kiusamise lõpetamine.

 

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

 

 

 

 

 

 

 • EU logo
 • Ettevotlik kool LOGO 200
  KiVa krgtase mrgis

 • OLÜMPA PÕHI kodukale
 • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com