Valjala Põhikooli KiVa-tiim: KiVa programm on edukas just koostööd tehes

Seekordses KiVa-koolide kogemusrubriigis jagab oma muljeid juba pikaaegne kivataja Valjala Põhikool. Juba 6. aastat programmi rakendavale koolile esitatud küsimustele vastas kogu kooli KiVa-tiimi nimel KiVa-tiimi juht Ulvi Peeters.

Milline oli Valjala Põhikooli teekond KiVa juurde?

Meie kooli KiVa-teekond on kulgenud koos inimestega, kes 6 aastat tagasi selle programmi elluviimisega tegelema hakkasid. Direktor Aive Mõistlik meenutas, et tõenäoliselt anti sellest programmist teada vabariigis kõikidele koolidele. Talle KiVa programmi tutvustus ja eesmärgid meeldisid. Nii meie kool oligi KiVa programmiga liitujate hulgas. Meie 4-liikmeline tiim võttis osa ka esimesest baaskoolitusest, mis Tallinnas läbi viidi.

Rakendate KiVa juba kuuendat aastat. Kindlasti on esinenud tagasilööke, tüdimust, väsimust? Ometi olete te alati uuesti käima saanud ning teil edeneb KiVaga väga hästi. Kuidas see teil õnnestub? 

Esimestel aastatel oli KiVa programm meie koolis rohkem üksikute inimeste eraasi. Eelmisel õppeaastal toimus Saaremaal kolm korda kogemusgrupi kokkusaamine, kus kolm Saaremaa kooli, kus KiVa programmi rakendati, said kokku ja jagasid oma kogemusi. See oli meie kooli jaoks äratav kogemus. Seal kuulsime, kuidas teistes koolides tööd korraldatakse ja missuguste muredega kokku puututakse. Samal aastal vahetus ka meie kooli KiVa-tiimi juht.

Millisena näete KiVa-tiimi juhi rolli KiVa rakendamises?

Tiimijuhil on just töö koordineerimisel oluline roll. Tuleb ju edastada teateid, läbi viia koosolekuid, arutada läbi juhtumeid, anda nõu. On oluline, et oleks keegi, kes hoiab asjadel silma peal ning kelle poole saab pöörduda, kui tekib küsimusi.

Kuidas olete oma koolis korraldanud õppeaasta avastardi seoses KiVaga? 

Sel aastal korraldasime õppeaasta alguses ülekoolilise KiVa ürituse "Hoiame kokku", kus osales kogu koolipere. Külas käisid politseinikud, kes rääkisid õpilastele nutikiusamiste ohtudest. Kõikides klassides viidi läbi KiVa-tund. Sellele järgnesid õpitoad, kus eri vanuses lastest moodustatud rühmad osalesid erinevates tegevustes. Päev lõppes ühise sõprusketi moodustamisega ümber koolimaja ning meeleoluka tantsimisega kooli õuel. Samuti informeerime aasta alguses alati 1. klassi vanemaid.

Kuidas olete oma koolis korraldanud KiVa-tundide andmise?

Meil annavad tunde klassijuhatajad. Kuna meil on tunniplaanis klassijuhataja tund, siis KiVa-tunnid toimuvad selles tunnis vastavalt klassijuhataja planeeringule. Tunnid toimuvad meil igal aastal 1.–6. klassini. 1. ja 4. klassis töötatakse vastavalt I või II mooduli käsiraamatuga, teistes klassides viib klassijuhataja kord kuus läbi KiVa-tunni vastavalt esile kerkinud vajadustele. Heaks tagasisideks on iga-aastased õpilasküsitluse tulemused. 

Kas teil on tulnud ka kiusujuhtumeid lahendada? 

Meie koolis, kus õpib 104 õpilast, palju juhtumeid lahendada ei ole vaja olnud. Vähesed tekkinud juhtumid on aga saanud positiivse lahenduse. KiVa-tiim ja klassijuhatajad on kiiresti reageerinud ning õpilased oma vigadest õppinud. Suur abi on meil lapsevanematest, kes on olnud koostöövalmid ja hoolivad. Oleme aru saanud, et head suhted, hea läbisaamine ning lugupidamine kõigi kooli töötajate ja õpilaste vahel on üks kõige olulisemaid asju igas kollektiivis. Ainult siis on töötulemused väga head – tahame kooli tulla ja siin olla. Turvalise keskkonna kujunemisele on kindlasti kaasa aidanud KiVa programmi rakendamine meie koolis.

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200
    KiVa krgtase mrgis

  • OLÜMPA PÕHI kodukale
  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com