2017/2018. õppeaasta õppereisid KIK-i toetusel

KIK

 

Valjala Põhikooli lapsed on järjepidevalt käinud igal aastal õppereisidel Eesti erinevates paikades, et õppida tundma kodusaare ja Eesti  looduse omapära, seda väärtustama. 
Mais toimusid meie koolide 5.-8. klasside õpilaste õppereisid Hiiumaale ja Lõuna-Eestisse. 5.-6. klasside õpilased osalesid kahepäevasel ekskursioonil Hiiumaale, 7.-8. klasside õpilased kolmepäevasel reisil Lõuna-Eestis.  9. klassi õppereis viis Kabli looduskeskusesse ja Tolkuse rabasse. Algklasside õpilaste õppereisid toimusid Kaali külastuskeskusesse, Ninase pangale ja Kaarma dolomiidikarjääri. Reise aitas rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus. 


Õppereisidel  tutvuti vastava piirkonna looduslikke, kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsustega õpetaja juhendamisel.  Lõuna-Eestis külastati järgmisi objekte: Karksi lossimäed ja Halliste ürgorg, Tamme-Lauri tamm, Hinni kanjon, Rõuge järved ja Tindioru energiarada, Haanja koos Suure Munamäega, Vastseliina ja Piusa jõe ürgorg, Piusa koopad, Ilumetsa kraater, Kiidjärve kuklaste rada, Taevaskoja, Eesti Rahva Muuseum Tartus. 
Hiiumaa ringil külastati Kassarit, Vaemla villavabrikuti, Palade kivimaja, Kärdla linna, Ristimäge, Tahkuna poolsaart ja tuletorni, Rebastemäe õpperada, Kõpu poolsaart ja tuletorni, Ristna looduskeskust ja Ristna tuletorni, Vanajõe orgu. Osaleti Palade loodushariduskeskuse kahel õppeprogrammil. Need olid „Kivistunud elurikkus“ ja „Looduse lood Palade metsarajal“
Reisidel õppisid meie õpilased eristama antud piirkondade pinnavorme ja geoloogilisi protsesse looduses visuaalselt.

Lõuna-Eesti reisil said õpilased ettekujutuse, millised näevad välja ürgorud, mõhnastikud, kuppelmaastikud jne., samuti reaalse ettekujutuse liivakivist aluspõhja kivimina ning tutvusid põhjalikult sipelgate riigiga. 9. klassi geograafiakursus on pühendatud just Eesti geograafiale. Õpitut saab kasutada talvises õppetöös. Ilumetsa meteoriidikraatri juures meenutasime pinnavormide teket,  võrdlesime Kaali kraatriga.

Hiiumaal õppisid õpilased tundma rannikuprotsesse, näiteks maasäärte teket Sääretirbi näitel  ja saarte kokkukasvamist maatõusu tagajärjel Kassari-Orjaku-Puulaiu-Hiiumaa näitel. Kärdlas tutvusime arteesia kaevudega. Rebastemäe õpperaja läbimisel õppisid õpilased kaardi järgi liikumist looduses, samuti tutvusid kohapealse elusa ja eluta looduse objektidega. Vanajõe orus tutvuti vee uuristava tegevusega, õpiti tundma kohapealseid taimi ja  euroopa naaritsa lugu. 5. ja 6. klassi loodusõpetuse õppekava keskendub just Eesti looduse tundmaõppimisele. Seega said õpilased kinnistada juba eelnevalt õpitut ja lisaks ka uusi teadmisi, mida saab kasutada uuel õppeaastal. Palade Loodushariduskeskuse õppeklass ja kivimite õppehoone annavad suurepärase võimaluse kivimite ja kivististe õppeks. Õppeprogramm, „Kivistunud elurikkus“, tutvustab Hiiumaa geoloogilist eripära, põhirõhuga fossiilide tekkele.

  1. klassi õppeprogrammiks oli „Üle luite rappa“. Programm tutvustas Luitemaa looduskaitsealale  jäävaid  luiteid ja muistse merelahe soostumise tagajärjel tekkinud Tolkuse raba.  Uurisime luite ja raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid. Õpiti tundma luitel ja rabas elavaid organisme. Saadi teada, milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab.


Algklassid osalesid  õppeprogrammis „Tunne Saarte Geoparki“. Programmi käigus tutvuti Saarte Geopargi loodusväärtuste ja kultuuripärandiga ning Saare maakonna saarte kujunemislooga. Külastati Kaali meteoriidikraatrite välja ja Kaali peakraatrit, tutvuti kohaliku muuseumiga, kus õpilased said teadmisi Kaali kraatri tähtsusest, meteoriitidest Euroopas ja maailmas. Ninase pangal said õpilased ettekujutuse siluri kivimitest ja nendes olevatest kivististest. Õppeprogramm lõppes Kaarma dolomiidikarjääri külastusega.Läbi aktiivõppe tegevuste said osalejad ülevaate kohalike  loodusvarade kujunemisest ja tähtsusest. 
Õppereisidel osalenud õpilaste väljundiks olid uued teadmised, samuti keskkonnateadlikkuse tõus, õpilased, kes oskavad käituda loodust säästvalt Õppereisid täitsid oma eesmärgi ja ka õpilastepoolne tagasiside oli  positiivne. Suur tänu Keskkonna Investeeringute keskusele, kes meie õppereise toetas. Rõõm on sellest, et meile määrati KIK-i poolt  toetus ka järgmise õppeaasta õppereisideks.

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com