Lastes ettevõtlikkuse arendamisega on Valjalas tegeletud aastaid. Koolil on pikaajalised traditsioonid kohalike ettevõtjatega koostöö tegemisel, erinevate õppekäikude, projektipäevade ja kogukondlike koostööürituste läbiviimisel ning ettevõtlusalastel konkurssidel osalemisel.

Valjala Põhikoolis on:

 • korraldatud ettevõtluspäevi ja kohtumisi ettevõtjatega;
 • viidud läbi õppekäike kohalikesse ettevõtetesse;
 • korraldatud ja viidud läbi mihklilaatasid, osaluskohvikuid, jõuluoksjoneid, sõbrapäevaloteriisid, staarijäljenduskonkursse jms;
 • osaletud aastaid Saaremaa noorte ettevõtluskonkursil Saaremaa Päike, Kuressaare Ametikooli poolt korraldatavatel Oskuste päeval ja noorte karjäärimessil Tuleviku Kompass;
 • osaletud Noorte Leiutaja konkursil ning ettevõtluskonkursil Creatlon;
 • võetud osa ja ka ise korraldatud Töövarju päevi;
 • töötatud oma kooli jaoks välja valikõppeainete Karjääriõpetus ja Ettevõtlusõpe ainekavad koos õppematerjalidega ning neid rakendatud;
 • liitunud programmiga Ettevõtlik Kool;
 • osaletud projektis Pärandivaderid.
 1. aasta oktoobris liitus Valjala Põhikool programmiga Ettevõtlik Kool ning koolile omistati baastase. Samast õppeaastast alates on kooli õppekavas valikõppeainena ettevõtlusõpetus varasema karjääriõpetuse asemel. Kool on võtnud osa paljudest nimetatud programmide raames pakutud ettevõtmistest, koolitanud õpetajaid nii Sihtasutuse Junior Achievement Eesti, kui ka Sihtasutuse Innove poolt pakutud täiendõppe kursustel.

Ettevõtlikkust ja ettevõtlust ei ole võimalik õppida ainult klassiruumis. Siin on olulisel kohal sellised aktiivõppemeetodid nagu õppekäigud ja rollimängud, kohalike ettevõtete külastused, teatud protsesside läbitegemine praktilise kogemuse omandamiseks. Antud põhimõtetest lähtudes on koostatud ka Valjala Põhikooli valikõppeaine "Ettevõtlusõpetus" ainekava, kuid kahjuks ei kaasne ettevõtlusõppe õppekavasse võtmise ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisega riigi või omavalitsuse poolset piisavat rahastust. Seetõttu ei ole olnud võimalik viia praktilist õpet läbi kaasaegse ühiskonna vajadusi ja võimalusi silmas pidades. Suurimat mõju avaldab võimaluste piiratus just suurtest keskustest eemal asuvates koolides läbiviidava õppe kvaliteedile.

Antud projekti eesmärgiks on:

 • muuta ettevõtlusõpe Valjala Põhikoolis ühiskonnas toimuvatest muutustest lähtuvalt kaasaegsemaks, praktilisemaks ja mängulisemaks;
 • rakendada ettevõtliku õppe põhimõtteid kõigi kolme kooliastme õppetegevuses;
 • tõhustada koostööd kohaliku kogukonna ja Saaremaa ettevõtjatega;
 • anda õpilastele teadmisi, oskuseid ja ideid oma õpilasfirma loomiseks läbi ettevõtlikkuse arendamise;
 • julgustada õpilasi tegelema ettevõtlusega Saaremaal.

Projekti tegevuste tulemusel omandavad Valjala Põhikooli õpilased teadmisi ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas; mõistavad nii ettevõtja kui töövõtja rolli ja vastutust; teavad kohalikke ettevõtteid ning saavad ettekujutuse tänapäeva ettevõtluskeskonnast ning selle võimalustest; oskavad näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena Saaremaal ja saavad esimese praktilise kogemuse ettevõtjatena.

Ettevõtlus- ja inspiratsioonipäev

1.klass: Õmblemine ja käsitöö - mitte ainult tüdrukutele – Kaili Nugin, Vaka OÜ

2.klass: Heli, helindamine, lootegevused, äpid - Raahel Ränk, Raahel Fotod

Juhendaja oli väga tubli ja tore. Rääkis väga entusiastlikult oma harrastustest. Teema oli lastele uus, noodiõpetuseni veel jõutud pole. Kuna korraga oli pilli juures 1 laps, oli teistel palju omaette aega. Puudusid ka telefonid, millega asju proovida.

3klass: Meri, laevad, mereohutus – Pekka Rooväli, Wabariigi Purjelaevaühing MTÜ

 

4.klass: Kuidas ise looduslikest vahenditest hügieenilist huulepulka toota –

Heler Põld, MAAGILISED LOODUSHINGED MTÜ

Tüdrukutele meeldis päev väga. Poistele meeldis natukene vähem. Me tegime ise hügieenilise huulepulga. Lastele jäi meelde ja südamele silla ehitamise teema.

Istumine ja kuulamine venis natuke pikaks. Väga põnev oli nende jaoks Urmas treiali jutt enda pojast ning arvuti jaoks raha kogumisest. Kõigile meeldis õues käia ja taimede korjamine.

 

5.klass: Liikuvad pildid, animatsioon, YouTube – Mikk Rand, Kinobuss MTÜ

„Meie tegime projektipäeval multifilme. Mulle meelis see väga ja juhendaja oli ka väga tore. Järgmine projektipäev võiksime me minna kuhugi laevale või matkarajale.” Emma

„Meie klass oli animatsiooni töötoas. Mulle meeldis kõige rohkem ise animatsioonide tegemine. Mulle ei meeldinud see, et jutt oli nii pikk. Ja mulle meeldis veel teistest töötubadest pilte vaadata.” Liisi

„Me tegime multifilme. Järgmine kord tahaks teha midagi muud. Muidu oli päev tore.” Johanna

„Me tegime multikat. Mulle meeldis seda teha. Ma oleks tahtnud, et me oleks midagi teinud, mida saab kasutada. Mulle meeldis burgeri ja hügieeni töötuba.” Isabel

„Multika töötuba oli lõbus. Me tegime stop-motion multifilme. Laeva näha oli ka lõbus.” Jass

„Me tegime multikaid. Ja mulle meeldis kõik.” Jarek

„Me tegime multifilmi ja seda oli väga tore teha. Päevas oli kõige toredam sõpradega multikat teha.” Rasmus

„Me tegime multikaid. See oli üsna igav. Seal võiks olla vähem rääkimist ja rohkem tegutsemist” Annabel

„Meie tegime multifilmi ja mulle meeldis päeva juures see, et sai ise filmi teha. Oleks võinud olla, et kõik oleks saanud käia kõikides töötubades.” Käti

„See oli väga tore ja lõbus. Mulle meeldis see väga.” Andre

6.klass: Kuidas tegelikult valmivad maailma parimad burgerid – Kristo Putnik, Flusso OÜ

Saime teada, kuidas burgereid teha. Veel saime teada, kuidas hoida oma sõrmi, kui sa hakid asja. Saime teada, kaua õppida kokaks ja kuidas alustada oma enda äri.

Saime harjutada hakkimist (sibula, kurgi, tomati jne). Saime veel proovida pihvide praadimist ja hamburgeri kokku lappimist.

Juhendaja oskas rääkida selgelt ja arusaadavalt, oskas hästi asju lahti seletada. Ta oskas hästi hakkida, praadida ja muid söögiga asju teha. Meie juhendaja oli lõbusas tujus ja lasi meil hästi palju teha, sest ta enamasti õpetas suuliselt.

 

7.klass: Dokumentaal - elu kui filmis – Jaanis Valk, Diamond Documentaries OÜ

„Teisipäeval oli meil projektipäev ja meil käis rääkimas Jaanis Valk. Ta rääkis oma elust ja mis toimub filmi taga. Tundus, et kellegile väga ei meeldinud, aga minu jaoks oli tegelikult huvitav. Viimane film, mida ta tegi, tundus väga huvitav olevat. Kui see peaks telekasse tulema, siis ma vaatan seda kindlasti järgi. Kõik need inimesed, kes seal filmi taga tegutsesid, tundusid päris huvitavad olevat. Mulle meeldis väga, et ta käis meil rääkimas.“

„Meie klassile rääkis Jaanis Valk filmidest ja nende tegemisest. Rääkis muusika kasutamisest ja kuidas võib see meeleolu muuta. Ahto ümbermaailmareisist, et kuidas ta sai ta isa päeviku kätte. Lõpuks tegi ta kõigist leitud päevikute märkmetest Ahto päeviku. Mulle kokkuvõttes meeldis.“

„Alul, kui tutvustama hakati, olin ma isegi natuke elevil. Kui see mees rääkima hakkas saalis, hakkas juba vaikselt igav. Kui me klassis olime ja Jaanis Valk rääkima hakkas, siis ei olnud igav. Teema oli huvitav ja tema sõnavara ja ütlemised olid huvitavad ja naljakad. Aeg läks kiiresti. Teistmoodi hakkan ma kuulama ja tähele panema filmides muusikat ja ka tegelikult, kui kaua sellega läheb. Ja ka, kui palju raha läheb. Nii et, polnudki igav tegelikult.“

„See päev oli üsna tore, kuigi oleks võinud toredam olla. Meie klassile rääkis Jaanis Valk. Me pidime kuulama mitu tundi filmist ja filmi tegemisest. See oli huvitav, aga igav, sest me ei teinud midagi. Nad oleksid võinud lühemalt rääkida. Väga igav oli ja algus unus enne ära, kui nad lõppu jõudsid. Kokkuvõttes oli päev ikkagi tore ja sain uusi teadmisi. Lastekoor oleks võinud ära jääda.“

„Teisipäeval käis rääkimas Jaanis Valk. Ta on dokumentaalfilmide rezisöör ja näitleja. Jaanis Valk on teinud ise filme inimestest, kuid rohkem naistest. Meile ta rääkis natuke oma filmist ka. Mille jaoks kulus 10 aastat ja raha läks kõvasti. Selle filmi nimi, kui ma õigesti mäletan, oli „Ahto. Unistuste jaht.“. Ise ma küll ei plaani filmi tegema hakata, aga tänu Jaanis Valgule sain targemaks selle koha pealt.“

„Jaanis Valk teeb dokumentaalfilme. Ta näitas meile treilereid ja näitas oma filmi. Ta rääkis kuidas teha filmi. Ta on teinud ise ka ühe dokumentaalfilmi. See oli lahe.“

„Ettevõtluspäeval külastas meid Jaanis Valk. Jaanis Valk on dokumentaalfilmide režissöör. Ta sündis 21. jaanuaril 1979. Ta rääkis meile dokumentalfilmi tegemisest. Tema üks dokumentaalfilm on „Teisel pool teed“. Ta näitas meile treilerit „Ahtost“, mis tuleb  varsti ETV-sse.“

„Ettevõtluspäev oleks võinud olla huvitav ja õpetanud mulle paljusid asju, mida ma juba ei tea. Näiteks, mis programmi kasutavad tavaliselt filmi monteerijad monteerimiseks (ise olen monteerimises väga hea). Võibolla, mis tööd on veel filmi tegemisel, millest peaaegu keegi ei tea.“ Magnus, kes puudus, oma unistuste päevast

„Päev oli muidu tore aga vahepeal oli igav. Oleks võinud olla rohkem tegevusi. Ta rääkis meile kuidas teha filme ja palju muud. Ta rääkis meile ka oma filmi kogemustest. Huvitav asi, mida teada sain oli see, et filmi tegemine nõuab päris palju raha. Mulle päev tegelikult meeldis, kuna see oli teistsugune.“

„Ettevõtlus päeval külastas meie klassi Jaanis Valk. Ta on dokumentaalfilmide režissöör. Ta rääkis meile kuidas tehakse dokumentaalfilme ja multifilme. Ta oli ise saanud ka valmis ühe dokumentaalfilmi, mille treilerit ta meile ka näitas. See tuleb varsti ka telekasse ja mina vaatan seda kindlasti. Ta rääkis meile kuidas ta tegi tegi oma filme ja soovitas ka meil klassiga midagi ülesse filmida. Mulle loeng meeldis ja loodan, et saan veel tema loenguid kuulata.“

„Ta rääkis väga lahedat juttu. Mulle meeldis tema filmi treiler. Ja ta rääkis palju lahedat sellest, kuidas ta oma filmi tegi. Kõige põnevam oli see, kui ta rääkis nendest märkmikutest, kuidas ta need sai. Jaanis Valk oli režisöör. Mulle meeldis see väga.“

„Meie ettevõtluspäeva juhendaja oli Jaanis Valk. Jaanis Valk on dokumentaalfilmide režisöör. Ta rääkis meile, kuidas filme teha. Tema loeng kestis kolm tundi, mis oli mõne koha peal väga igav ja mõne koha peal väga huvitav. Jaanis Valk rääkis meile enda paljudest filmidest ja enda kolleegidest filmikoolis. Ta näitas väga palju erinevaid klippe erinevatest filmidest.“

„Jaanis Valk tegi dokumentaalfilme. Ta näitas ka meile enda tehtud filmi treilerit. Ja ta rääkis, kuidas ta hakkas filme tegema. Ta on teinud ,,Surnuaiavahi tütar“ ja ,,Teisel pool teed“. Ta rääkis, kuidas ta otsis filmi materjale. See jutt oli väga tore ja huvitav.“

8.klass: LoovtehnoloogilineTÖÖ – Tiit Priske, InCap OÜ

See projektipäev oli igati lahe!

 Tiiduga oli koos lõbus. Meeldis lennutada tiivikuid ja juhtuda elektrit.

Ma algul kartsin natuke, kuid see oli huvitav.

Meeldis välja mõelda oma elektriringe. Tahaks omale ka sellist mängu.

9.klass: Iga vana on tegelikult avastamata uus – Merit Karise, Saaremaailm MTÜ

Igav oli. Oleksime võinud ise midagi reaalselt teha, mitte 3 tundi lihtsalt rääkida ja mõelda.

Ei meeldinud. Igav ja üksluine oli. Oleksime võinud ise burgereid teha.

Normaalne. Midagi oleks võinud veel muud olla (ise oleks tahtnud midagi teha).

Veidi igav oli. Me oleksime võinud süüa teha või mingit käsitööd.

Maas istudes läks tagumik haigeks, jalg suri ära. Töötuba oli igav. Teine inimene oleks võinud olla.

Igav oli. Oleks võinud midagi ise teha (nt burksi).

Algul oli normaalne. Aga suht igavaks läks. Meie juhendaja oli veider oma „7 sõrmega“… Mina oleksin tahtnud midagi ise teha/meisterdada (nagu näiteks 6. klass).

Töötoa tegevus mulle ei meeldinud. Igav oli… Oleks võinud teine põnevam teema ja juhendaja olla.

Väga omapärane ja huvitav töötuba oli. Sain mõne uue nipi, kuidas ettevõtluses parem olla.

 

 • EU logo
 • Ettevotlik kool LOGO 200

 • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com