Haridusasutused võivad alustada osalist kontaktõpet alates 15. maist

Valitsuse 05.mai  otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

 

Täpsem info Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel

https://www.hm.ee/et/uudised/haridusasutused-voivad-alustada-osalist-kontaktopet-alates-15-maist

Joonis õppeaasta lõpu kohta 2020

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium:  põhikooli lõpueksameid sellel õppeaastal ei toimu.

Põhikoolieksameid sellel õppeaastal ei toimu, kuid neile, kes soovivad keeletaseme saamiseks sooritada eesti keele kui teise keele eksami, võimaldatakse seda teha. Põhikooli lõpetamiseks peavad õpilase aastahinded olema vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“. Loovtöö ei ole riiklik põhikooli lõpetamise tingimus. Kooli õppenõukogul on õigus hinnata, kas selle sooritamine on eriolukorda arvestades võimalik või mitte. Kui eriolukorrast tulenevalt loovtööd sooritada võimalik ei ole, siis ei pea põhikoolilõpetaja seda tegema.

Link Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehele

https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusminister-riigieksamid-sellel-oppeaastal-vabatahtlikud

  • EU logo
  • OLÜMPA PÕHI kodukale
  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com