Käesoleval aastal täitus 131. aastat proffessor Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 9. detsembril Tartu Ülikooli peahoone Senati saalis proffessor G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Sel korral anti medalid viiele matemaatikaõpetajale üle Eesti. Medalisaajate hulgas oli ka meie oma kooli õpetaja Anneli Nõmm.
Nii kirjeldatakse TÜ matemaatika ja statistika instituudi kodulehel meie õpetajat…
Anneli Nõmm on Valjala põhikooli matemaatika õpetaja. Ta on Saaremaalt ära käinud kahel korral. Esiteks läks Tallinnase õppima algklasside õpetajaks ja teisel korral Tartusse matemaatikaõpetajaks. Mõlema õpirännaku järel naases Valjala kooli vilistlane oma kooli tagasi, nüüd juba omandatud teadmisi edasi andma.
Matemaatikat õpetab ta väga hästi. Nii on tema õpilased saanud ikka Eesti keskmisest etemaid tulemusi eksamitel ja tasemetöödel. Paistab, et temal ja ta õpilastel on päris tõsine huvi matemaatika vastu. Osaletakse massiliselt Känguru võistlusel. Õpilased on edukalt osalenud Nuputa võistlusel ning maakondlikul olümpiaadil. Aga jõutakse ka vabariiki välja.
Tal on hea klapp lapsevanematega. Õpilastega on sõbralik ja vastutulelik. Anneli Nõmm jälgib õpilaste võimeid ja soove ning vastavalt sellele sätib ka õppetöö eesmärke ja diferentseerib õppematerjale.
Ta on koolis armastatud õpetaja ja kolleeg.
Soovime rõõmu tööst edaspidigi ning jaksu olla teistele eeskujuks ja innustajaks.
Palju õnne, õpetaja Anneli! Kogu koolipere tunneb suurt rõõmu ja uhkust sinu üle!
  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com