VALJALA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA JA TÖÖKORRALDUS KOOLIPÄEVA AJAL

1. Ettevalmistus koolipäevaks

1.1 Koolimaja uksed avatakse kell 8.00.

1.2 Tundideks ettevalmistus, vajadusel konsultatsioonid aineõpetajatega, info edastamine kooli personalile 8.00-9.00

1.3 Õppetöö algab 9.00.

1.4 Õpetaja on kohal vähemalt 10 minutit enne oma tunni algust.

2. Õppetöö

2.1 Õppetöö algusest annab märku raadiokell.

2.1.1 esimene raadiokell õpilastele;

2.1.2 teine raadiokell õpetajatele.

2.2 Õppetunni lõpetab õpetaja.

2.3 Õppetunnid toimuvad järgmise graafiku järgi:

            1. tund                            9.00 – 9.45

            2. tund                          9.55 – 10.40

            3. tund                        10.50 – 11.35

            4. tund                        11.55 – 12.40

            5. tund                        13.00 – 13.45

            6. tund                        13.55 – 14.40

            7. tund                        14.50 – 15.35

2.4 Vahetunni pikkus on 10 minutit ning söögivahetunni pikkus 20 minutit.

3. Söömine

3.1 Esimene vahetus sööb 11.35 – 11.55.

3.2 Teine vahetus sööb 12.40 – 13.00.

3.3 Õpilased viib sööma vastavalt söögivahetunnile järgmise tunni õpetaja.

3.4 Klassijuhatajad tagavad korra söömise ajal sööklas.

4. Pikapäevarühma tegevus

4.1 Pikapäevarühmad tegutsevad kõikidel koolipäevadel  12.40 – 16.55.

4.2 Pikapäevarühmad töötavad vastavalt kinnitatud päevakava järgi.

4.3 Pikapäevarühma õpilastele on korraldatud toitlustamine 14.15, mille eest tasub vanem.

5. Huvitegevus

5.1 Huvitegevus toimub vastavalt kooli üldtööplaanile, huvitegevuse plaanile ja ringitöö plaanile kell 12.40 – 18.00.

5.2 Kokkuleppel direktoriga võib üritusi korraldada koolimajas ööbimisega.

6. Korrapidamine

6.1 Korrapidaja õpetaja tööpäev algab 1. korrusel kell 8.30 ning 2. ja 3. korrusel kell 8.40.

6.2 Kooli tööpäeva aitavad korraldada graafikujärgsed korrapidaja õpetajad.

6.2.1 Korrapidaja õpetajate graafiku koostab õppealajuhataja.

6.2.2 Korrapidaja õpetaja, kes ei saa oma kohustusi täita, leiab lahendused tööpäevaks ja informeerib sellest õppealajuhatajat.

6.3 Õppepäeva jooksul tagab korrapidaja õpetaja korra oma korrusel.

6.4 Klassiruumide ja saali lukustamise ning korrasoleku eest vastutab ruumi kasutaja.

7. Kooli juhtimine

7.1 Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.

7.2 Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva haldusjuhataja.

8. Koolimajast lahkumine ja uste sulgemine

8.1 Kaugemalt õpilased lahkuvad koolist õpilasbussidega, mis väljuvad koolimaja juurest kell 15.40; 16.05; 16.55.

8.1.1 Pikapäevarühma õpilased saadab bussidele pikapäevarühma kasvataja.

8.2 Õhtuste ürituste ajal vastutab koolimaja ukse sulgemise, korrapidamise ja turvalisuse eest ürituse korraldaja koos majahoidjaga.

8.3 Peale ürituste lõppu kontrollib ürituse läbiviija, et kõik tuled on kustutatud, veekraanid suletud, aknad kinni ja uksed lukustatud.

8.4 Koolihoone valvesüsteemi lülitamise ja mahavõtmise eest vastutab selleks määratud isikud, kes omavad vastavaid paroole.

  • EU logo
  • Ettevotlik kool LOGO 200

  • EL Sotsiaalfond horisontaalnemineenetlogo

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com