Õppenõukogud

 

Õppenõukogu nr 1 (2017/2018) 28. november 2017

Päevakord:

  1. Kooli õppenõukogu sekretäri valimine – direktor A. Mõistlik.
  2. Kokkuvõtted I trimestri tööst – klassijuhatajad.
  3. Kokkuvõte I trimestri tööst – õppealajuhataja T. Soots.

 

Õppenõukogu nr 2 (2017/2018) 24. jaanuar 2018

Päevakord:

   1.Muudatused kooliastmete klassijuhatamises – direktor A. Mõistlik.

 

Õppenõukogu nr 3 (2017/2018) 12. märts 2018

Päevakord:
  1. Kokkuvõtted II trimestri tööst – klassijuhatajad.

  2. Kokkuvõte II trimestri tööst – õppealajuhataja T. Soots.

 

Õppenõukogu nr 4 (2017/2018) 4. juuni 2018

Päevakord:
1. Kokkuvõtted III trimestri ja õppeaasta tööst – klassijuhatajad.

  1. Kokkuvõte III trimestri ja õppeaasta tööst – õppealajuhataja T. Soots.
  2. Info ja muud küsimused – direktor A. Mõistlik.

Õppenõukogu nr 5 (2017/2018) 13. juuni 2018

Päevakord:

  1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine – 9. klassi juhataja E. Krull
  2. 9. klassi õpilaste ja nende vanemate tunnustamine – 9. klassi juhataja E. Krull

Õppenõukogu nr 6 (2017/2018) 18. juuni 2018

Päevakord:

  1. Täiendava õppetöö lõpetamine ja õpilase järgmisse klassi üleviimine – 8. klassi juhataja U. Põldema.

Õppenõukogu nr 7 (2017/2018) 30. august 2018

 Päevakord:

1.Kokkuvõte 2017/18. õppeaastast – õppealajuhataja T. Soots
2. Hinnangu andmine 2017/18. õppeaastale – õppealajuhataja T. Soots
3.Ettepanekute tegemine 2018/19. õppeaasta prioriteetsetest tegevusvaldkondadest ja eesmärkidest lähtuvalt – õppealajuhataja T. Soots
4. 2018/19. õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine – õppealajuhataja T. Soots
5. Info ja muud küsimused


Õppenõukogu nr 7 (2017/2018) 31. august 2018

Päevakord:

1.Uue õppeaine -  ettevõtlusõppe - ainekava tutvustamine ja arutelu – õpetaja Ü. Kuusk- Kupits
2. Õppekava muudatuste kinnitamine – õppealajuhataja T. Soots
3.Kalenderplaan – õppealajuhataja T.Soots, huvijuht, A.Kaljuste
4. Muud teemad ja info

  • Eesti 100 CMYK
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com