Õppeekskursioonid Hiiumaale ja Lõuna-Eestisse

2015/2016. õppeaasta õppereisid KIK-i toetusel

Valjala Põhikooli lapsed on järjepidevalt käinud igal aastal õppereisidel Eesti erinevates paikades, et õppida tundma kodusaare ja Eesti  looduse omapära, seda väärtustama.  Mais toimusid meie koolide 5.-8. klasside õpilaste õppereisid Hiiumaale ja Lõuna-Eestisse. 5.-6. klasside õpilased osalesid kahepäevasel ekskursioonil Hiiumaale, 7.-8. klasside õpilased kolmepäevasel reisil Lõuna-Eestis.  9. klassi õppereis viis Kabli looduskeskusesse ja Tolkuse rabasse. Algklasside õpilaste õppereisid toimusid sügisel Mustjala looduskeskuse Laugu metsamajja ja kevadel Viidumäele. Kokku osales reisidel 96 õpilast ja 9 õpetajat. Reise aitas rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus. Enne reiside toimumist tutvusid õpilased reisil külastatavate objektidega kirjanduse ja interneti abil .  Õppereisidel  tutvuti vastava piirkonna looduslikke, kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsustega õpetaja juhendamisel.  Lõuna-Eestis külastati järgmisi objekte: Allikukivi koopad, Karksi lossimäed ja Halliste ürgorg, Otepää kõrgustik, Sangaste loss ja park, Tamme-Lauri tamm, Hinni kanjon, Rõuge järved ja Tindioru energiarada, Haanja koos Suure Munamäega, Vastseliina ja Piusa jõe ürgorg, Piusa koopad, Ilumetsa kraater, Kiidjärve kuklaste rada, Taevaskoja, AHHAA-keskus Tartus.  Hiiumaa ringil külastatakse Kassarit koos muuseumi ja Sääretirbiga, Vaemla villavabrikuti, Kukka kivi, Kärdla linna, Ristimäge, Tahkuna poolsaart, Rebastemäe õpperada, Kõpu poolsaart ja tuletorni, Vanajõe orgu. Osaleti Palade loodushariduskeskuse kahel õppeprogrammil. Need olid „Kivistunud elurikkus“ ja „Looduse lood Palade metsarajal“ Reisidel õppisid meie õpilased eristama antud piirkondade pinnavorme ja geoloogilisi protsesse looduses visuaalselt.

Lõuna-Eesti reisil said õpilased ettekujutuse, millised näevad välja ürgorud, mõhnastikud, kuppelmaastikud jne., samuti reaalse ettekujutuse liivakivist aluspõhja kivimina ning tutvusid põhjalikult sipelgate riigiga. 9. klassi geograafiakursus on pühendatud just Eesti geograafiale. Õpitut saab kasutada talvises õppetöös. Ilumetsa meteoriidikraatri juures meenutasime pinnavormide teket,  võrdlesime Kaali kraatriga.

Hiiumaal õppisid õpilased tundma rannikuprotsesse, näiteks maasäärte teket Sääretirbi näitel  ja saarte kokkukasvamist maatõusu tagajärjel Kassari-Orjaku-Puulaiu-Hiiumaa näitel. Kärdlas tutvusime arteesia kaevudega. Õpilased said näha suurt rändrahnu – Kukka kivi . Rebastemäe õpperaja läbimisel õppisid õpilased kaardi järgi liikumist looduses, samuti tutvusid kohapealse elusa ja eluta looduse objektidega. Vanajõe orus tutvuti vee uuristava tegevusega, õpiti tundma kohapealseid taimi ja  euroopa naaritsa lugu. 5. ja 6. klassi loodusõpetuse õppekava keskendub just Eesti looduse tundmaõppimisele. Seega said õpilased kinnistada juba eelnevalt õpitut ja lisaks ka uusi teadmisi, mida saab kasutada uuel õppeaastal. Palade Loodushariduskeskuse õppeklass ja kivimite õppehoone annavad suurepärase võimaluse kivimite ja kivististe õppeks. Õppeprogramm, „Kivistunud elurikkus“, tutvustab Hiiumaa geoloogilist eripära, põhirõhuga fossiilide tekkele. Õppereisil osalenud õpilaste väljundiks olid uued teadmised, samuti keskkonnateadlikkuse tõus, õpilased, kes oskavad käituda loodust säästvalt

Algklassid osalesid sügisel õppeprogrammis „Söödav-mittesöödav sügiseses metsas“.  Retkel otsiti kõikvõimalikke vilju – õpiti tundma marju kandvaid taimeliike, saadi teada, mis on mürgine, mis mitte. Mida metsamarjadest teha saab. Uuriti ka seeni, määrati lihtsamad liigid (näiteks kukeseened, sirmik, punane kärbseseen jm), õpiti olulisemaid tunnuseid. Pöörati tähelepanu mürgiseente äratundmisele (kärbseseened). Mida seentest teha saab. Räägiti ka  lühidalt, mida teha mürgituse korral.

Kevadel käisid algklassid retkel Viidumäe metsas. Tutvuti  Viidumäe looduskeskuse ekspositsiooniga, tehti õppekäik Audaku (3 km) matkarajal töölehtedega. Õppereisid täitsid oma eesmärgi ja ka õpilaste poolne tagasiside oli  positiivne.

  • EU logo
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com